کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


خرید هاست ارزان

خرید هاست ارزان


هاست ارزان


خرید هاست ارزان


خرید هاست ارزان سی پنل
500 مگابايت هاست لينوكس


پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : 6 گيگابايت در ماه


ادان دامين : 1 عدد


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه
35,000 ریال ماهانه
280,000 ریال سالانه

1000 مگابايت هاست لينوكس


هاست ارزان
پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : 20 گيگابايت در ماه


ادان دامين : 2 عدد


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه

40,000 ریال ماهانه
350,000 ریال سالانه

2000 مگابايت هاست لينوكس


هاست ارزان
پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : 30 گيگابايت در ماه


ادان دامين : 2 عدد


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه
60,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سالانه

3000 مگابايت هاست لينوكس


هاست ارزان


پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : 50 گيگابايت در ماه


ادان دامين : 4 عدد


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه


امكان پرداخت ماهانه و سالانه
90,000 ریال ماهانه
850,000 ریال سالانه

5000 مگابايت هاست لينوكس


هاست ارزان


پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : 70 گيگابايت در ماه


ادان دامين : 6 عدد


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه


امكان پرداخت ماهانه و سالانه
130,000 ریال ماهانه

خرید هاست ارزان

خرید هاست ارزان


هاست ارزان


خرید هاست