کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


500 مگ هاست پر سرعت با امکانات نامحدود


هاست پرسرعت سی پنل


خرید هاست پرسرعت
هاست پرسرعت


پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : نامحدود


ادان دامين : نامحدود


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه


موقعیت سرور : آلمان


بک آپ گیری : دارد
50,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سالانه

یک گیگ هاست پر سرعت با امکانات نامحدود


هاست پرسرعت


پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : نامحدود


ادان دامين : نامحدود


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه


موقعیت سرور : آلمان
120,000 ریال ماهانه
1,200,000 ریال سالانه

دو گیگ هاست پر سرعت با امکانات نامحدود


هاست پرسرعت


پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : نامحدود


ادان دامين : نامحدود


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه


موقعیت سرور : آلمان
200,000 ریال ماهانه
2,000,000 ریال سالانه

پنج گیگ هاست پر سرعت با امکانات نامحدود


هاست پرسرعت


پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : نامحدود


ادان دامين : نامحدود


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه


موقعیت سرور : آلمان
280,000 ریال ماهانه
2,800,000 ریال سالانه

ده گیگ هاست پر سرعت با امکانات نامحدود


هاست پرسرعت


پارك دامين - ايميل - ديتابيس - اف تي پي ( نامحدود )


پهناي باند : نامحدود


ادان دامين : نامحدود


كنترل پنل سي پنل - آيتايم %99.9


پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته


پرداخت آنلاين - تحويل آني


قابليت ارتقاء در هر لحظه


موقعیت سرور : آلمان
400,000 ریال ماهانه
4,000,000 ریال سالانه