کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


10 گیگ نمایندگی هاست دانلود

نمایندگی هاست دانلود
خرید نمایندگی هاست دانلود
نمایندگی هاست دانلود


مقدار فضا: 10 گیگابایت


ترافیک ماهیانه : نامحدود


اکانت سي پنل مجاز :نامحدود


تعداد اکانت FTP: نامحدود


تعداد ساب دامین : نامحدود


تعداد پارک دامین : نامحدود


پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته


کنترل پنل : Cpanel/WHM


محل سرور : آلمان


قابلیت ارتقا: دارد


ديتابيس: در صورت درخواست


تحويل : پس از پرداخت آنلاين


انتقال رایگان هاست دانلود شما
100,000 ریال ماهانه

25 گیگ نمایندگی هاست دانلود
مقدار فضا: 25گیگابایت


ترافیک ماهیانه : نامحدود


اکانت سي پنل مجاز :نامحدود


تعداد اکانت FTP: نامحدود


تعداد ساب دامین : نامحدود


تعداد پارک دامین : نامحدود


پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته


کنترل پنل : Cpanel/WHM


محل سرور : آلمان


قابلیت ارتقا: دارد


ديتابيس: در صورت درخواست


تحويل : پس از پرداخت آنلاين


انتقال رایگان هاست دانلود شما
175,000 ریال ماهانه

50 گیگ نمایندگی هاست دانلود
مقدار فضا: 50گیگابایت


ترافیک ماهیانه : نامحدود


اکانت سي پنل مجاز :نامحدود


تعداد اکانت FTP: نامحدود


تعداد ساب دامین : نامحدود


تعداد پارک دامین : نامحدود


پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته


کنترل پنل : Cpanel/WHM


محل سرور : آلمان


قابلیت ارتقا: دارد


ديتابيس: در صورت درخواست


تحويل : پس از پرداخت آنلاين


انتقال رایگان هاست دانلود شما
250,000 ریال ماهانه

100 گیگ نمایندگی هاست دانلود
مقدار فضا: 100گیگابایت


ترافیک ماهیانه : نامحدود


اکانت سي پنل مجاز :نامحدود


تعداد اکانت FTP: نامحدود


تعداد ساب دامین : نامحدود


تعداد پارک دامین : نامحدود


پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته


کنترل پنل : Cpanel/WHM


محل سرور : آلمان


قابلیت ارتقا: دارد


ديتابيس: در صورت درخواست


تحويل : پس از پرداخت آنلاين


انتقال رایگان هاست دانلود شما
530,000 ریال ماهانه